Wednesday, May 6, 2009

Tatabahasa : Membetulkan Kesalahan Bahasa

Latihan

Dalam setiap ayat di bawah ini terdapat beberapa kesalahan tatabahasa. Kenal pasti kesalahan-kesalahan itu dan betulkan dengan menulis ayat itu semula tanpa mengubah struktur dan maksud asalnya.

i. Cikgu Ismail menerangkan tentang cara-cara menjawab soalan Matematik dengan sungguh berkesan sekali.

ii. Mesyuarat kami di pagi ini terpaksa dibatalkan kerana ada lain urusan yang lebih penting untuk dibereskan.

iii. Para peserta-peserta seminar itu sedang khusyuk dengar taklimat yang disampaikan oleh Tuan Haji Ismail Sulong.


Jawapan

No comments: