Wednesday, May 6, 2009

Kosa Kata :

Memberikan Makna Perkataan

Latihan

Berikan makna perkataan yang diberikan dalam jadual di bawah ini.

Tepuk =

Tepok =

Bena =

Bina =

Kering =

Kesing =

Kepok =

Kepal =

Culik =

Colek =

Lecek =

Licik =

Taruh =

Tarah =


Jawapan

No comments: