Tuesday, May 19, 2009

SPM BM 1:

Ruangan blog dan bual siber menjadi salah satu medium pembentukan masyarakat berilmu.

Berikan pendapat anda tentang pernyataan di atas.

Pengenalan:

- banyak medium yang terlibat dalam pembentukan masyarakat berilmu
- ruangan blog dan bual siber merupakan salah satu medium pembentukaran masyarakat berilmu
- banyak faedah yang diperoleh pengguna apabila melayari ruangan blog dan bual siber

Isi:

1. melalui ruang blog dan siber, seseorang dapat mengasah bakat menulis
2. pengguna ruang blog dapat berbincang mengenai sesuatu isu dengan mudah, cepat dan murah
3. pertukaran idea antara penulis dengan anggota masyarakat
4. penggunaan ruang blog secara positif dapat membentuk jati diri yang positif
5. ruangan blog dan bual siber juga ada keburukannya:
- penulis yang tidak bermoral dan bertanggungjawab menggunakan ruangan ini untuk menghantar propoganda
- kerap kali juga pengguna membincang sesuatu isu dengan bahasa rojak, kasar dan tidak gramatis

Penutup:
pengguna ruangan blog dan ruang siber mestilah menggunakan ruangan ini dengan positif agar faedah kewujudannya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat kesuluruhannya


No comments: