Monday, December 19, 2011

SPM 2011: Perwatakan watak utama dalam Papa

Novel yang saya pelajari ialah Papa...)akhirnya kau tewas jua!) hasil karya Deana Yusof. Watak utama yang terdapat dalam novel tersebut ialah Intan Julia ataupun dikenal sebagai Ju. Perwatakan Intan Julia ialah dia seorang yang sensitif. Buktinya, Intan Julia terasa hati apabila papanya, Jeffri menentang hubungannya dengan Rasylan lantaran perbezaan latar belakang.

Selain itu, Intan Julia juga seorang yang tekun menimba ilmu. Buktinya, dia berhempas pulas belajar untuk mendapatkan keputusan SPM yang cemerlang agar dapat melanjutkan pelajaran di Universiti Islam Antarabangsa (UIA)

Isi : 4 markah
Bahasa: 3 markah
Jumlah: 7 markah

SPM 2011: Persoalan dalan novel Renyah

Nvel yang telah saya pelajari ialah Renyah karya Gunawan Mahmood. Antara persoalan yang terdapat dalam novel tersebutalah persoalan tentangperasaan bangga dengan barangan buatan tempatan. Buktinya, Datuk Dolhi berbangga dengan barangan tempatan apabila beliau mengenakan baji batik Malaysia dan memandu kereta Saga Limousin sewaktu menghadiri pertunjukan fesyen busana muslimah di Hotel Merlin.

selain itu, terdapat juga persoalan tentang pentingnya fahaman agama dalam diri. Buktinya, Mukhlis yang terjebak dengan ajaran songsang akibat ceteknya kefahaman tentang ajaran agama.

Isi : 6 markah
Bahasa: 2 markah
Jumlah: 8 markah

SPM 2011: Perwatakan watak utama dalam Renyah

Watak utama yang terdapat dalam novel Renyah, karya Gunawan Mahmood ialah Datuk Dolhi. Perwatakan beliau yang pertama adalah penyayang. [ 1 mkh ] Buktinya, beliau menyayangi semua anaknya walaupun mereka sering kali memberi masalah kepada beliau. [ 1 mkh ]Beliau juga merupakan seorang yang berani membuat keputusan .[ 1 mkh ] Buktinya, beliau berani melantik anaknya Mastura untuk menggantikan tempatnya dalam syarikat beliau. [ 1 mkh]

Isi : 4 markah
bahasa: 3 markah
Jumlah: 7 markah