Friday, May 15, 2009

Pemahaman : Prosa Klasik

Latihan
Baca petikan di bawah ini kemudian jawab soalan berikutnya dengan menggunakan perkataan anda sendiri.

Maka Temenggung Muar pun menyerah akan bicara kepada Laksamana. Maka Laksamana pun mencari orang yang boleh membawa anak raja itu. Dan ada nakhoda, orang Minangkabau, Nakhoda Malim namanya, bersahabat dengan Laksamana. Maka Laksamana pun fikir, “Baiklah aku beri akan anak raja ini, boleh dibawanya.” Maka Laksamana pun lalu memanggil Nakhoda Malim. Dan Laksamana pun berkhabar kepada Nakhoda Malim, mengatakan segala rahsianya, dan ceritanya (bahawa) anak raja itulah Putera Marhum Mangkat Dijulang. “ Dan anak raja inilah sahaya minta, tolong peliharakan baik-baik. Dengan mudah-mudahan, Allah taala beri, dapat beruntunglah nakhoda.” Dan Nakhoda Malim pun terlalu suka. Maka Nakhoda Malim pun menerimalah bicara.
Maka Nakhoda Malim pun bersiap perahu. Setelah siap itu perahu, maka anak raja itu pun diambil oleh Nakhoda Malim, dan lalu dibawanya belayar masuk Negeri Jambi. Maka Nakhoda Malim memanggil nama(nya), Tuan Bujang. Dan Nakhoda Malim itu orang Pagaruyung. Tiada berapa lama di Jambi, Nakhoda Malim pun naik ke Pagaruyung. Dan Tuan Bujang pun dibawanya oleh Nakhoda Malim, dibuat seperti anaknya.
Dan tiada berapa lamanya, maka sampailah ke Pagaruyung. Dan Nakhoda Malim pun pergi menghadap Yamtuan Sakti, bersama-sama dengan Tuan Bujang. Serta sampai, lalu menyembah Yamtuan Sakti. Maka baginda pun bertitah, “Sudah lamalah (sudah) engkau pergi ke laut.” Dan ini, anak siapa yang engkau bawa ini? Terlalu baik sikapnya, seperti anak raja-raja rupanya.” Dan Nakhoda Malim pun datanglah menyembah akan hal ehwalnya asal Tuan Bujang itu, anak raja, putera oleh paduka adinda Yang Dipertuan Johor. Akan ayahanda baginda, yang dibunuh oleh Bendahara.

Dipetik daripada Asal Usul Raja Kecil, dalam Antologi Kerusi, DBP, 2000.

i.
Apakah yang menyebabkan Laksamana menyerahkan anak raja yang dilarikannya kepada Yamtuan Sakti? Bagaimanakah perasaan baginda?

[ 4 markah ]

ii.
Huraikan gambaran masyarakat yang ditemukan dalam prosa tradisional ini.

[4 markah]


Jawapan

No comments: