Monday, May 25, 2009

Soalan karangan bahan rangsangan SPM BM 1(2008):

Penulisan : Karangan Jenis Perbincangan

Latihan

Sungai di Malaysia kian tercemar. Beberapa batang sungai di Malaysia diisytiharkan sebagai sungai maut.
Bincangkan faktor, kesan, dan langkah mengatasi masalah pencemaran sungai.

rujukan: portal pendidikan Utusan Malaysia
Jawapan

No comments: