Tuesday, May 19, 2009

SPM BM 1

Malaysia menjalin hubungan baik dengan negara-negara lain di seluruh dunia memberikan banyak faedah.

Bincangkan pernyataan di atas.

Pendahuluan:

Malaysia menjalankan hubungan diplomatik dengan sebahagian negara di dunia - hubungan yang baik dengan negara-negara lain memberikan banyak faedah.

Isi:

1. mengukuhkan kestabilan politik negara-negaraa berkenaan
2. urusan dagang menjadi lebih aktif - dapat meningkatkan jumlah eksport - meningkatkan ekonomi negara
3. mudah untuk menghantar pelajar melanjutkan pelajaran di negara-negara tersebut - menimba ilmu dan kepakaran
4. bekerjasama dari segi keselamatan - mendapatkan bantuan untuk mengesan penjenayah yang lari ke negara tersebut.
5. mudah mendapatkan bantuan jika negara ditimpa bencana - contohnya, gempa bumi atau banjir besar - mendapatkan bantuan makanan, wang atau perubatan

Penutup:
para pemimpin bijak menjaga hubungan baik - adakalanyanya hubungan terjejas kerana terdapat salah faham - harus diselesaikan seupaya hubungan baik berpanjangan

No comments: