Tuesday, May 19, 2009

Budaya membaca perlu disemaikan dalam diri remaja agar mereka menjadi modal insan berminda kelas pertama.

Bincangkan usaha-usaha bagi memupuk minat membaca dalam diri anda.

Pendahuluan:

Budaya membaca perlu disemaikan dalam lapisan masyarakat terutama golongan remaja; bakal pemimpin masa depan

membaca merupakan wadah ilmu - menambahkan maklumat, meluaskan pengetahuan dan pemikiran serta boleh menjana pemikiran yang kreatif dan inovatif untuk melahirkan modal insan kelas pertama.

Isi:

1. proses menanam minat membaca dalam kalangan remaja perlu diadakan secara berterusan

2. remaja mengisi masa lapang dengan membaca bahan bacaan yang mencakupi pelbagai bidang.

3. remaja melibatkan diri secara aktif dalam Kempen Bulan Membaca, Program NILAM dan menyertai pertandingan yang memerlukan bahan bacaan yang luas

4. remaja sentiasa mengamal budaya membaca dengan mengunjungi pusat sumber sekolah, perpustakaan awam dan sebagainya.

5. remaja melanggan buku, majalah dan sebagainya untuk kelangsungan buaya membaca adalam diri mereka.

6. remaja melibatkan diri dalam pembelajaran kendiri yang menuntut daya inisiatif remaja untuk mendapatkan maklumat

Penutup:

remaja hendaklah menjadikan membaca sebagai amalan hidup agar modal insan berminda kelas pertama dapat dilahirkan

No comments: