Wednesday, December 5, 2012

karangan pasang siap

Karangan Bahagian A , SPM
karangan bahagian A tidak mempunyai sebarang format dan hanya memerlukan ayat pendahuluan, ayat isi dan ayat penutup. Jumlah perkataannya pula adalah antara 200 hingga 250 patah perkataan dengan markah penuh, 30 markah.

kerangka karangan pasang siap perlu ada dalam fikiran pelajar.

a. Perenggan pendahuluan:

A1: Pernyataan tentang bencana alam: Bencana alam ialah tragedi yang berlaku di luar kawalan manusia dan mendatangkan pelbagai kesan kepada mangsanya. A2: Isu semasa tentang bencana alam: Kini, banyak bencana alam yang berlaku di rantau ini yang meragut nyawa orang yang tidak berdosa seperti gempa bumi, tsunami, ribut taufan, banjir, kemarau panjang dan sebagainya.

b. Perenggan isi:

A1: Apakah kesan bencana alam? Kesan pertama bencana alam ialah kejadian ini bukan sahaja menyebabkan manusia cedera, tetapi meragut nyawa mangsa. A2: Mengapakah bencana alam dapat mencederakan mangsa dan meragut nyawa? Bencana alam dapat menyebabkan mangsa yang terkena bencana alam itu cedera atau meninggal dunia kerana mangsa tidak sempat menyelamatkan diri semasa bencana alam itu berlaku. A3: Bagaimanakah hal ini berlaku? Hal ini berlaku sedemikian kerana mangsa tidak menyedari bahawa mereka akan ditimpa bencana alam. ...............................................................................................................................................................
..............................................................................................................

Isi ke-2: Apa? Selain itu, .........................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Mengapa? ...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
Bagaimana?  ...........................................................................................................................................
................................................................................................................................................

(bagi isi ke-3, ke-4 dan seterusnya hendaklah diaplikasi idea seperti  di atas. pelajar juga boleh memasukkan peribahasa bagi mengukuhkan ayat isi)

 c. Perenggan Kesimpulan
A1: Kesimpulannya, siapa? Kita/semua pihak/ kerajaan/ media massa/ ibu bapa/ guru-guru/ pihak swasta/ badan bukan kerajaan  ................................................................................... A2: cadangan? hendaklah...............................................................................................................................................
harapan? ......................................................................................................................................