Monday, May 11, 2009

Pemahaman : Prosa Moden - Drama
Latihan
Baca petikan drama di bawah dengan teliti dan kemudian jawab soalan berikutnya dengan menggunakan perkataan anda sendiri.

RADEN GALOH
:
Pernah terjadi kepada ayahanda kakanda. Apabila kakanda baru berada di sini terlalu rindukan jajahan Jawa dan ayahanda bonda. Kanda Sultan turut diminta mengirim sembah salamnya. Tetapi berlaku sesuatu yang tidak diduga. Sekonyong saja sembah salam kakanda Sultan disampaikan, berlaku sesuatu kepada ayahanda.

PUTERI HANG LI PO
:
Apa kiranya yang berlaku?
RADEN GALOH
:
Ayahanda terkena sakit gatal-gatal dengan serta-merta itu juga. Penyakitnya hanya sembuh apabila ia dimandikan dengan air yang didaulatkan oleh kakanda Sultan. Kakanda bimbang sesuatu yang tidak diingini akan berlaku ke atas ayahanda adinda pula.

PUTERI HANG LI PO
:
Tak mungkin. Ayahanda beta raja jajahan yang besar.

RADEN GALOH
:
Apa kurangnya kakanda. Majapahit tiada tolok bandingannya. Tetapi Melaka beruntung mempunyai raja itu yang berdaulat. Kita diperalatkan untuk turut menyerikan kedaulatan itu.

(Dipetik daripada drama Puteri Li Po,dalam Antologi Kerusi, DBP, 2000).

i.
Mengapakah Raden Galoh bercerita demikian kepada Puteri Hang Li Po? Apakah tujuannya yang lain?

[ 3 markah ]

ii.
Pada pendapat anda, apakah kebaikan yang tersembunyi apabila Sultan Mansor berkahwin dengan Puteri Hang Li Po?

[ 3 markah ]

iii.
Huraikan dua pengajaran yang ditemukan berdasarkan petikan dan dua pengajaran lain berdasarkan keseluruhan drama ini.

[ 4 markah ]


Jawapan

Cetak muka surat ini

No comments: