Wednesday, December 5, 2012

karangan pasang siap

Karangan Bahagian A , SPM
karangan bahagian A tidak mempunyai sebarang format dan hanya memerlukan ayat pendahuluan, ayat isi dan ayat penutup. Jumlah perkataannya pula adalah antara 200 hingga 250 patah perkataan dengan markah penuh, 30 markah.

kerangka karangan pasang siap perlu ada dalam fikiran pelajar.

a. Perenggan pendahuluan:

A1: Pernyataan tentang bencana alam: Bencana alam ialah tragedi yang berlaku di luar kawalan manusia dan mendatangkan pelbagai kesan kepada mangsanya. A2: Isu semasa tentang bencana alam: Kini, banyak bencana alam yang berlaku di rantau ini yang meragut nyawa orang yang tidak berdosa seperti gempa bumi, tsunami, ribut taufan, banjir, kemarau panjang dan sebagainya.

b. Perenggan isi:

A1: Apakah kesan bencana alam? Kesan pertama bencana alam ialah kejadian ini bukan sahaja menyebabkan manusia cedera, tetapi meragut nyawa mangsa. A2: Mengapakah bencana alam dapat mencederakan mangsa dan meragut nyawa? Bencana alam dapat menyebabkan mangsa yang terkena bencana alam itu cedera atau meninggal dunia kerana mangsa tidak sempat menyelamatkan diri semasa bencana alam itu berlaku. A3: Bagaimanakah hal ini berlaku? Hal ini berlaku sedemikian kerana mangsa tidak menyedari bahawa mereka akan ditimpa bencana alam. ...............................................................................................................................................................
..............................................................................................................

Isi ke-2: Apa? Selain itu, .........................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Mengapa? ...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
Bagaimana?  ...........................................................................................................................................
................................................................................................................................................

(bagi isi ke-3, ke-4 dan seterusnya hendaklah diaplikasi idea seperti  di atas. pelajar juga boleh memasukkan peribahasa bagi mengukuhkan ayat isi)

 c. Perenggan Kesimpulan
A1: Kesimpulannya, siapa? Kita/semua pihak/ kerajaan/ media massa/ ibu bapa/ guru-guru/ pihak swasta/ badan bukan kerajaan  ................................................................................... A2: cadangan? hendaklah...............................................................................................................................................
harapan? ......................................................................................................................................

Sunday, October 7, 2012

ANALISIS SOALAN ANTOLOGI, PERCUBAAN SPM, 2012

Berikut merupakan analisis soalan KOMSAS berdasarkan kepada 18 set soalan percubaan SPM sehingga 11 September 2012. Analisis ini akan terus dikemaskini dari semasa ke semasa untuk memudahkan kita membuat jangkaan soalan KOMSAS yang bakal disoal dalam Peperiksaan SPM 2012.
ANALISIS SOALAN KOMSAS 
PERCUBAAN SPM ANTARA NEGERI 2012
SOALAN
NEGERI
PETIKAN
ANTOLOGI
ASPEK KOMSAS
2 (b)
Kedah
Cerpen – Pahlawan Buntung
Dirgahayu Bahasaku
Persoalan
SBP
Cerpen – Penanggungan
Dirgahayu Bahasaku
Persoalan
YIK
Cerpen – Pungut  (SPM JUN 2012)
Dirgahayu Bahasaku
Persoalan
Melaka
Cerpen – Pungut  (SPM JUN 2012)
Dirgahayu Bahasaku
Persoalan
Terengganu
Cerpen – Hutan Rimba
Dirgahayu Bahasaku
Latar Masyarakat
Kelantan
Cerpen – Ibu dan Ceper
Harga Remaja
Perwatakan
Perlis
Cerpen – Pungut (SPM JUN 2012)
Dirgahayu Bahasaku
Perwatakan
Selangor
Cerpen – Hutan Rimba
Dirgahayu Bahasaku
Perwatakan
Perak
Cerpen – Idola
Dirgahayu Bahasaku
Nilai
Times Education
Drama – Tiang Cengal Dinding Sayung
Dirgahayu Bahasaku
Persoalan
JUJ Pahang (Set 1)
Cerpen – Melissa
Harga Remaja
Persoalan
JUJ Pahang (Set 2)
Cerpen – Hutan Rimba
Dirgahayu Bahasaku
Nilai
Pahang
Cerpen – Penanggungan
Dirgahayu Bahasaku
Pengajaran
MRSM
Cerpen – Pahlawan Buntung
Dirgahayu Bahasaku
Latar Masyarakat
P.Pinang
Cerpen – Pahlawan Buntung
Dirgahayu Bahasaku
Latar Masyarakat
Johor
Cerpen – Ibu dan Ceper
Harga Remaja
Persoalan
N. Sembilan
Cerpen – Hutan Rimba
Dirgahayu Bahasaku
Perwatakan
Sarawak Zon Kuching
Cerpen – Hutan Rimba
Dirgahayu Bahasaku
Latar Masyarakat
2 (c)
Kedah
Merah Silu
Harga Remaja
-
SBP
Merah Silu
Harga Remaja
-
YIK
Hikayat Indera Nata
Harga Remaja
-
Melaka
Hikayat Indera Nata
Harga Remaja
-
Terengganu
Hikayat Khoja Maimun
Harga Remaja
-
Kelantan
Merah Silu
Harga Remaja
-
Perlis
Hikayat Indera Nata
Harga Remaja
-
Selangor
Pelayaran Yang Penuh Peristiwa
Harga Remaja
-
Perak
Merah Silu
Harga Remaja
-
Times Education
Hikayat Indera Nata
Harga Remaja
-
JUJ Pahang (Set 1)
Hikayat Khoja Maimun
Harga Remaja
-
JUJ Pahang (Set 1)
Hikayat Siak (SPM JUN 2012)
Dirgahayu Bahasaku
-
Pahang
Pelayaran Yang Penuh Peristiwa
Harga Remaja
-
MRSM
Hikayat Langlang Buana
Dirgahayu Bahasaku
-
P. Pinang
Pelayaran Yang Penuh Peristiwa
Harga Remaja
-
Johor
Merah Silu
Harga Remaja
-
N. Sembilan
Pelayaran Yang Penuh Peristiwa
Harga Remaja
-
Sarawak Zon Kuching
Hikayat Langlang Buana
Dirgahayu Bahasaku
-
2 (d)
Kedah
Sajak Adat Sezaman (SPM JUN 2012)
Harga Remaja
Gaya Bahasa
SBP
Sajak Kecek (v)
Dirgahayu Bahasaku
Pengajaran
YIK
Sajak Kecek (v)
Dirgahayu Bahasaku
Pengajaran
Melaka
Sajak Adat Sezaman (SPM JUN 2012)
Harga Remaja
Pengajaran
Terengganu
Sajak Bangkitlah
Dirgahayu Bahasaku
Nilai
Kelantan
Sajak Di Bawah Langit Yang Sama
Dirgahayu Bahasaku
Pengajaran
Perlis
Sajak Harga Remaja
Harga Remaja
Persoalan
Selangor
Sajak Di Bawah Langit Yang Sama
Dirgahayu Bahasaku
Nilai
Perak
Sajak Bangkitlah
Dirgahayu Bahasaku
Pengajaran
Times Education
Sajak Adat Sezaman (SPM JUN 2012)
Harga Remaja
Pengajaran
JUJ Pahang (Set 1)
Sajak Adat Sezaman (SPM JUN 2012)
Harga Remaja
Nilai
JUJ Pahang (Set 2)
Sajak Di Perpustakaan
Harga Remaja
Pengajaran
Pahang
Sajak Bangkitlah
Dirgahayu Bahasaku
Persoalan
MRSM
Sajak Mahsuri
Harga Remaja
Persoalan
P. Pinang
Sajak Mengintai Ruang Insaf
Harga Remaja
Persoalan
Johor
Syair Makna Riak
Dirgahayu Bahasaku
Pengajaran
N. Sembilan
Sajak Di Bawah Langit Yang Sama
Dirgahayu Bahasaku
Nilai
Sarawak Zon Kuching
Sajak Adat Sezaman (SPM JUN 2012)
Harga Remaja
Persoalan
rujukan: cikgu Mursi