Sunday, May 24, 2009

Peganglah kata-kata Mahatma Ghandi: "Ketakutan ada kegunaannya tetapi penakut tidak ada sebarang guna".

No comments: