Friday, May 15, 2009

Pemahaman Prosa Tradisional :

Kezaliman Membawa Padah

Latihan
Baca petikan di bawah dengan teliti dan kemudian jawab soalan berikutnya dengan menggunakan perkataan anda sendiri.

Syahadan, telah berapa lamanya Paduka Seri Maharaja di atas kerajaan, maka baginda pun mangkatlah. Maka anakanda baginda Raja Iskandar Syah naik raja menggantikan kerajaan ayahanda baginda, beristerikan anak Tun Perpatih Tulus. Baginda beranak seorang laki-laki bernama Raja Ahmad, timang-timangannya Raja Besar Muda, terlalu baik rupanya dan sikapnya, tiada berbagai pada zaman itu. Setelah sudah besar, maka didudukkan baginda dengan anak Raja Sulaiman Raja Kota Mahaligai, bernama Putri Kamarul Ajaib, terlalu baik parasnya tiada pelbagai pada zaman itu. Maka ada seorang bendahari Raja Iskandar Syah, Sang Rajuna Tapa gelarnya, asalnya sedia orang Singapura. Maka ada ia beranak seorang perempuan, terlalu baik parasnya. Maka dipakai oleh baginda, terlalu sangat dikasihi baginda.
Maka difitnahkan oleh segala gundik raja yang lain, dikatakannya berbuat jahat. Maka Raja Iskandar pun terlalu murka, maka disuruh baginda sulakan di hujung pasar. Maka Sang Rajuna Tapa pun terlalu amat malunya melihat hal anaknya itu. Maka katanya, “Jika sungguh sekalipun anak hamba berbuat jahat , bunuhlah saja; mengapakah diberinya malu demikian.”

(Dipetik daripada Kezaliman Membawa Padah dalam Antologi Kerusi, DBP, 2000)

(i)
Siapakah Sang Rajuna Tapa? Mengapakah dia terlalu malu mengenangkan nasib yang menimpa anaknya?
[4 markah]

(ii)
Sekiranya anda di tempat Sang Rajuna Tapa, apakah tindakan anda untuk menghilangkan perasaan malu anda?
[4 markah]

Jawapan

No comments: