Wednesday, May 6, 2009

Komponen Sastera Melayu : Latar

Latihan

Setelah Siti Saidah mendengar kata Sabor, beberapa dipujuk dengan cumbu yang lemah lembut memberi berahi dikatakan oleh Saidah, tiada juga ia mahu menurut perkataan Saidah, maka ia pun terlalu marah akan Sabor, katanya, “Jika tiada engkau menurut kataku hingga kuceraikan nyawamu daripada badanmu itu, maka puas rasa hatiku.”
Maka akan Sabor itu semata-mata menyerahkan dirinya kepada Allah subhanahu wataala Tuhan sarwa alam sekalian. Kata Sabor, “Jika sungguh seperti katamu itu, sudahlah hukum Allah taala di atasku ini, syukur aku kepada Allah subhanahu wataala.”
Setelah Saidah mendengar kata Sabor demikian, maka makin bertambah-tambah marahnya lalu ia kembali kepada tempatnya, seraya tidur di sisi suaminya. Adapun akan Sabor itu, telah sudah dilihatnya Saidah sudah kembali, maka ia pun mengucap “ Alhamdulillah ! Syukurlah aku kepada Allah subhanahu wataala!”

(Dipetik daripada prosa tradisional Sabor dalam antologi Kerusi, , DPB, 2000)

1.Nyatakan latar yang terdapat dalam petikan.

2.Kaitkan latar tempat dengan peristiwa yang berlaku.

3.Pada pendapat anda, bilakah peristiwa di atas itu berlaku?


Jawapan

Cetak muka surat ini

No comments: