Wednesday, May 6, 2009

Penulisan : Karangan Jenis Perbincangan

Latihan

Perkembangan pesat dalam bidang teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) menjadikan internet dan e-mel bukan sahaja boleh diakses melalui komputer, malahan dapat diakses melalui telefon bimbit dan televisyen. Hal ini meningkatkan nilai komersial internet dan e-mel dalam dunia perniagaan siber.
Bincangkan kesan-kesan penggunaan internet dan e-mel yang kian meluas digunakan dalam masyarakat kita.Jawapan

Cetak muka surat ini

No comments: