Tuesday, May 5, 2009

Pemahaman Prosa Moden : Drama
Latihan 1
Baca petikan drama di bawah ini dengan teliti dan kemudian
jawab soalan-soalan yang berikutnya dengan menggunakan
perkataan anda sendiri.

SRISEGALA :
(Ketawa sinis) Orang muda! Kau tak pernah mengingati perkembangan dunia hari ini agaknya. Tahukah kau bahawa fikiran dan perasaan manusia itu adalah di bawah kekuasaan tempat duduknya? Kerusi ini lebih bijaksana dariku. Begitu juga bunyi sebuah gong, menguasai siapa saja yang menduduki tempat ini.

PUTRA :
Tidak! Itu hanya alasanmu. Sejak bilakah kau berikan nyawa pada sebuah kerusi dan sebuah gong yang kaku? Kau adalah punca segala-galanya. Dan aku cukup tahu, selama kau di situ, hanya segelintir manusia sahaja yang akan berjaya mendaki gunung mencapai awan. Manusia yang sama bulunya denganmu. Aku dan orang-orang itu akan hanya dihiburkan dengan lakonanmu. Kau membawa kami ke dunia tiga penjuru dengan segala janji bahawa penjuru ini lebih baik dari yang itu, dan yang ini lebih baik lagi. Aku sudah tahu dunia tiga penjurumu itu sama semuanya. Tidak ada yang lebih baik.


(Dipetik daripada drama Kerusi,
antologi Kerusi, DBP, 2000)

(i) Apakah keistimewaan manusia jika dibandingkan
dengan makhluk lain? [3 markah]

(ii) …….fikiran dan perasaan manusia itu adalah di
bawah kekuasaan tempat duduknya? Jelaskan [4 markah]

(iii) Nyatakan tujuan penggunaan kata seru dalam petikan [3 markah]

Latihan 2

Baca petikan drama di bawah ini dengan teliti dan
kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya dengan
menggunakan perkataan anda sendiri.

PUTERI HANG LI PO:
(Acuh tak acuh saja, ia pun mengambil sebiji buah rambutan yang terkupas lalu menjamahnya tetapi tidak dihabiskannya) Yalah Andam, memang rasanya seperti buah laici kesukaan beta. Tetapi buah ini ada selaput keras dan isinya kurang lembut kalau dibandingkan dengan laici, bukan? Tapi tak mengapalah, beta pun tidak lapar. Kembang Cina, Andam, dan dayang-dayang sekalian sahajalah makan.Habiskan buah-buah ini?

KEMBANG CINA :
Tapi tuanku Puteri, adat melarang patik semua menjamah buah-buahan yang belum disisa oleh raja. Jadi patik semua boleh makan rambutan sahaja, tuanku. Bagaimana dengan buah manggis ini?


Dipetik daripada drama Puteri Li Po,
antologi Kerusi, DBP, 2000)

1. Siapakah Kembang Cina [3 markah]

2. Pada pendapat anda, mengapakah Puteri Hang Li Po
bersikap sedemikian? [3 markah]

3. Dayang-dayang sajalah makan…
Huraikan perwatakan Puteri Hang Li Po [4 markah]

Jawapan

No comments: