Sunday, May 3, 2009

dari aspek, dari sudut pandangan, dari segi ATAU daripada aspek, daripada sudut pandangan, daripada segi ?

Jawaban:

Panel penulis Tatabahasa Dewan Edisi Keempat menetapkan bahawa frasa sendi yang tepat ialah dari segi, dari aspek dan dari sudut. Hal ini berdasarkan aspek, pandangan dan segi dianggap sebagai tempat yang abstrak.Bagi Allyarham Pak Asraf pula dan juga Prof Dr. Awang Sariyan, mereka berpendapat bahawa frasa sendi nama `daripada aspek’, `daripada sudut pandangan’ atau `daripada segi’ sebagai betul. Ketetapan ini dibuat berdasarkan rumus ATM dan KABOS. Jika kita mahu menggunakan kata sendi nama dari, kita hendaklah melihat kata yang selepasnya sama ada Arah, Tempat atau Masa. Jika kita hendak menggunakan perkataan `daripada’ pula, kita hendaklah melihat kata selepasnya sama ada keanggotaan, abstrak, benda, orang atau organisasi atau sumber. Oleh sebab kata `aspek’, `sudut’ dan `segi’ merupakan kata abstrak, maka mereka menggunakan kata sendi nama `daripada’.Kesimpulannya, kedua-duanya betul. Namun, oleh sebab kita menggunakan buku Tatabahasa Dewan sebagai pegangan, maka kita hendaklah menggunakan frasa `dari aspek’, `dari sudut’, `dari segi’ dan sebagainya.
RUJUKAN: CIKGU GHALIB
Posted by agy7500 at 12:56 AM 0 comments
Saturday, May 2, 2009

No comments: