Wednesday, May 6, 2009

Soalan 1:
Rumusan
[30 markah]

Baca petikan di bawah ini dengan teliti dan kemudian buat suatu rumusan tentang punca-punca pembakaran terbuka dan langkah-langkah mengekangnya. Panjangnya rumusan hendaklah tidak melebihi 120 patah kata.

Pembakaran terbuka yang berlaku di beberapa kawasan di negara ini telah menyebabkan kualiti udara tercemar dan menimbulkan gangguan dalam kehidupan harian. Pembakaran ini melibatkan kawasan hutan yang ditebas untuk kegiatan pertanian, sama ada oleh golongan petani atau syarikat perladangan di negara ini. Suasana ini bertambah serius apabila pembakaran berlaku juga di kawasan pelupusan sampah dan kawasan kediaman.
Walaupun pihak kerajaan telah berulang kali menegaskan risiko daripada pembakaran terbuka, namun perkara ini tidak begitu dihiraukan oleh pihak-pihak yang terlibat sehingga ada pembakaran terbuka yang lebih besar dan dilakukan secara berulahg-ulang oleh pihak yang sama. Hal ini sepatutnya diberikan perhatian serius dan diambil tindakan tegas oleh pihak yang diberi tanggungjawab terutama Jabatan Alam Sekitar. Sejak dahulu lagi pembakaran terbuka di negara kita berlaku tidak tentu masanya dan masyarakat sudah mangli dengannya. Apabila langit berjerebu dan nafas terasa sesak barulah orang sibuk bercakap tentang pembakaran terbuka, tatapi apabila jerebu hilang maka perkara itu dilupakan. Pada masa itu orang yang tidak bertanggungjawab pun meneruskan amalan buruk itu semula. Dengan itu, pembakaran terbuka seolah-olah menjadi sebahagian daripada kehidupan. Boleh dikatakan setiap hari ada sahaja pembakaran terbuka yang dilakukan secara besar-besaran oleh pihak pemaju yang membakar sisa-sisa projek pembinaan atau penggiat industri kecil yang membakar apa-apa sahaja bahan sisa bermula daripada kotak sabun, wayar hingga tayar buruk.
Sekiranya ada keprihatinan daripada rakyat tentulah pembakaran seperti ini dapat dikurangkan, sebaliknya perkara ini menjadi sukar kerana sebahagian besar rakyat beranggapan bahawa tugas membanterasnya merupakan tanggungjawab pihak berkuasa. Jika perkara ini dibiarkan tentu sekali kehidupan rakyat tidak selesa dan rakyat berhadapan dengan pelbagai risiko daripada kesan pembakaran tersebut. Malangnya, rakyat kurang mengambil beras risiko daripada pembakaran itu. Jika ada laporan yang dibuat, maka pihak Jabatan Alam Sekitar akan mengambil tindakan terhadap pihak yang terbabit. Menurut kenyataan JAS, beberapa buah syarikat besar sedang disiasat kerana melakukan pembakaran terbuka yang menyebabkan indeks kualiti udara mencapai tahap tidak selamat. Syarikat berkenaan boleh didakwa di bawah
SULIT 3 1103/2
Seksyen 29 (A) Akta Kualiti Alam Sekitar 1974. Jika sabit kesalahan pihak syarikat boleh didenda RM 500 000 atau hukuman penjara sehingga lima tahun atau kedua-duanya sekali.
Kita harus sedar sepenuhnya bahawa pembakaran terbuka ialah ancaman terhadap alam sekitar dan kehidupan. Sesiapa yang melakukan kegiatan ini perlu dikenakan tindakan tegas dan pihak berkuasa tidak boleh berlembut dan bertolak ansur terhadap golongan ini.
(Dipetik dan diubahsuaikan daripada rencana Mengapa Pembakaran Terbuka Semakin Berleluasa oleh Abd. Jalil Ali, Dewan Masyarakat, Oktober 2002)

Soalan 2: Pemahaman
[35 markah]

Soalan 2(a) – Petikan Umum

Berdasarkan petikan Soalan 1, jawab soalan-soalan yang berikut dengan menggunakan ayat anda sendiri.
(i) Berikan maksud rangkai kata sekiranya ada keprihatinan daripada rakyat. [2 markah]
(ii) Mengapakah anggota masyarakat memandang ringan kesan pembakaran terbuka?
[3 markah]
(iii) Pada pandangan anda, mengapakah ada pihak yang tidak takut melakukan
pembakaran terbuka? [4 markah]
Jawapan:
(i) Maksud rangkai kata tersebut ialah jika ada kesungguhan rakyat atau mengambil berat tentang sesuatu
(ii) Anggota masyarakatmemandang ringan kesan pembakaran terbuka kerana pembakaran terbuka kerap berlaku, mereka sudah lali dengan keadaan itu dan perbuatan itu seolah-olah sudah menjadi sebahagian daripada kehidpan
(iii) Pada pandangan saya, pihak yang tidak takut melakukan pembakaran terbuka adalah kerana Jabatan Alam Sekitar tidak bertindak secara tegas dan berkesan. Seterusnya, denda yang dikenakan begitu rendah berbanding hasil yang mereka peroleh. Di samping itu, sikap masyarakat yang enggan membuat laporan kerana tidak mahu bersusah payah menjadi saksi perbicaraan kes di mahakamah. Malah, pembakaran terbuka merupakan cara mudah untuk melupuskan sampah. Akhir sekali, keluasan kawasan menyukarkan pihak berkuasa bertindak serentak untuk membanterasnya.

No comments: