Saturday, June 28, 2008

TEKNIK MENJAWAB PROSA KLASIK: SPM 2004

Soalan 2(c) Prosa Klasik
Baca petikan di bawah dengan teliti dan kemudian jawab soalan-soalan yang berikut dengan menggunakan ayat anda sendiri.

Setelah sudah Sura Pandaki berkata demikian maka ia pun menggerak-gerak dirinya dengan seketika itu jadi seorang perempuan terlalu baik rupanya. Maka ia pun berjalan pada tempat Seri Rama diam itu. Maka ia pun berdiri di hadapan Seri Rama maka pelbagai ia menjadikan dirinya dan rupanya hendak akan Seri Rama, "Hai perempuan muda, aku telah beristeri jika engkau hendak bersuami ada saudaraku Laksamana di balik bukit ini, pergilah engkau ke sana!" Mendengar kata demikian maka Sura Pandaki pun pergi mendapatkan Laksamana ke sebelah bukit itu. Maka didapatinya Laksamana lagi bertapa maka Sura Pandaki pun membuat dirinya berbagai-bagai dan barang lakunya, di hadapan Laksamana. Jangankan ditegur Laksamana dilihatnya pun tiada. Maka Sura Pandaki pun menggerak-gerakkan dirinya dengan seketika itu juga ia jadi seperti rupa raksasa lalu ditangkapnya Laksamana. Setelah sudah ditangkapnya maka diterbangkannya ke langit. Tatkala itu Laksamana pun melihat ke bawah maka dilihatnya dunia ini seperti telur juga besarnya. Maka laksamana pun menghunus pedangnya maka ditetaknya hidung Sura Pandaki lalu rompong. Merasai tetak itu maka laksamana pun dilepaskannya daripada tangannya tatkala itu laksamana dan Sura Pandaki pun gugur ke bumi.
(Dipetik daripada Sikap Terburu-buru Membawa Padah dalam antologi Anak Laut, DBP)
(i) Apakah yang dimaksudkan dengan hendak akan Seri Rama berdasarkan petikan di atas? [2 markah]
JAWAPAN:
Berdasarkan petikan, hendak akan Seri Rama bermaksud ingin [1m] bersuamikan Seri Rama. [1m]
(ii) Nyatakan kesaktian yang dimiliki oleh Sura Pandaki ? [3 markah]
JAWAPAN:( Kata kunci "nyatakan": calon hanya perlu sebut jawapan tanpa huraian )
Antara kesaktian yang dimiliki oleh Sura Pandaki ialah dia dapat mengubah dirinya menjadi perempuan yang cantik. [1 m] Pada ketika yang lain pula, Sura Pandaki dapat menjadi raksasa [1 m] dan dapat terbang ke langit. [1 m]
(iii) Pada pendapat anda, mengapakah Laksamana tidak mempedulikan Sura Pandaki yang cuba menggodanya? [ 3 markah]
JAWAPAN:
Saya berpendapat bahawa Laksamana tidak mempedulikan godaan Sura Pandaki kerana Laksamana tidak terpikat dengan Sura Pandaki. [ 1m] Selain itu, Laksamana juga sudah mempunyai kekasih [1 m] dan dia juga mengetahui Sura Pandai berniat jahat terhadapnya.[1 m]

1 comment:

azamboy said...

tahniah.hebatnya kamu menulis