Monday, June 23, 2008

FRASA MENARIK UNTUK KARANGAN ANDA

- interpretasi : tafsiran
- mendepangi : menghadapi
- revolusi : perubahan secara cepat dan meluas
- sejagat : seluruh dunia
- bertunjangkan : berdasarkan
- globalisasi : mengenai dunia seluruhnya
- marcapada : dunia sekarang ini
- dangkal : cetek, sedikit
- mapan : mantap, tidak berubah-ubah
- propoganda : pendapat yang dihebahkan untuk mempengaruhi orang ramai
- dinobatkan : ditabalkan
- mangkin : faktor yang mempercepat berlakunya sesuatu perkembangan
- dana : kumpulan wang untuk sesuatu kegunaan
- memantau : melihat
- merintis : membuka jalan, mempelopori
- memacu : menggesa supaya bergerak pantas
- menelusuri : menjejaki
- siratan : sesuatu yang tersembunyi
- terampil : cekap
- diperlekeh : dipermudah
- meritokrasi : sistem sosial yang menyanjung kedudukan seseorang kerana kebolehannya
- merit : sifat / kualiti yang layak mendapat
- mandiri : berdiri sendiri
- aktivis : orang yang melibatkan diri dalam sesuatu kegiatan atau perjuangan secara aktif dan agresif
- pugut : vandalisme
- pincang : ada kekurangannya
- mukadimah : permulaan kata
- fatan : cerdik / pandai
- arbitrari : tidak berasaskan pemikiran
- afiliasi : pertalian
- prolifik : banyak menghasilkan karya
- lampas : halus / lepas mulut
- menyingkap : membongkar / mendedahkan
- kebejatan : kerosakan / keburukan
- tempias : percikan / arus
- kancah : medan / gelanggang

1 comment:

Insensate teen said...

terima kasih..
saya sungguh menghargai usaha anda

claps claps!