Friday, June 13, 2008

KOLEKSI FRASA MENARIK UNTUK KARANGAN ANDA

... pusat pendidikan serantau...
... bagi memperoleh impak yang maksimum...
... akan menampakkan kedewasaan ...
... kadangkala melampaui batas sempadan...
... sesuatu saranan intelektual...
... persada kepimpinan di seluruh dunia...
... guru selaku arkitek pembangunan manusia...
... faktor ini perlu difokuskan...
... pengisian rohani...
... ke mercu kecemerlangan...
... penggugat tradisi..
... masih sasa dan kukuh ...
... minda kita telah tersekat ...
... pemikiran kritis ...
... pempraktikan eleman tolak ansur
... perlu dibaja kembali ...

No comments: