Monday, June 9, 2008

KATA PENGUAT

KATA PENGUAT HADAPAN:
- paling(P)
- agak (A)
- terlalu (T)
KATA PENGUAT BEBAS:
- sungguh (S)
- amat (A)
- sangat (S)
KATA PENGUAT BELAKANG:
- benar (B)
- sekali (S)
- nian (N)
PERINGATAN:
1. kata penguat hadapan dan belakang tidak boleh digunakan serentak dalam satu ayat.
contoh:
a. terlalu baik sekali (salah)
b. paling cantik sekali (salah)
c. paling besar nian (salah)
2. Ter + Adjektif tidak boleh ditambah Kata Penguat
contoh:
a. terpandai
b. tertinggi
c. terbaik
d. tercantik
3. Ter + amat/sangat + kata adjektif
contoh:
a. teramat rajin
b. tersangat rajin
4. Sungguh/amat/sangat + Kata Adjektif + sekali
contoh:
a. Faizal amat ramah sekali. (betul)
b. Sungguh besar sekali rumah datuk Haikal. (betul)
c. Izzat sangat rajin sekali membaca buku. (betul)
5. Kata Penguat Bebas boleh berurutan sebelum kata adjektif
Contoh:
a. Suara Siti Nurhaliza sungguh amat merdu.

No comments: