Friday, June 13, 2008

ANALISIS SOALAN NOVEL PMR TAHUN 2002 - 2007

2002: Tema dan persoalan
2003: Watak dan perwatakan watak utama
2004: Nilai
2005: Latar masa, tempat dan masyarakat
2006: Perbandingana watak utama dan watak sampingan berdasarkan satu novel sahaja
2007: Pengajaran - kita hendaklah sentiasa mengamalkan sikap bantu-membantu dalam kehidupan.
2008 ????????????????

No comments: