Monday, June 9, 2008

KARANGAN: HURAIKAN PENDAPAT ANDA TENTANG KESAN PELANGGARAN DISIPLIN DALAM KALANGAN PELAJAR DI SEKOLAH

PENDAHULUAN:
-definisi konsep:disiplin bermaksud peraturan atau undang-undang - disiplin pelajar merupakan peraturan di sekolah yang perlu dipatuhi oleh pelajar.
-isu semasa:Dewan Siswa mencatatkan bahawa 78 peratus punca pelajar melanggar disiplin melibatkan faktor diri sendiri - 2 peratus pelanggaran disiplin disebabkan oleh faktor persekitaran, 10 peratus disebabkan oleh faktor sekolah dan keluarga
ISI(kesan-kesan):
1. kesan kepada diri sendiri: tidak dapat memberikan sepenuh perhatian dalam pelajaran - menyebabkan prestasi merosot - terkandas dalam pelajaran - menimbulkan masalah kepada pelajar lain
2. kesan kepada diri sendiri : pelajar akan didenda/dihukum oleh pihak sekolah mengikut jenis kesalahan - kesalahan berat boleh dibuang sekolah - akan menggelapkan masa depan
3. kesan kepada diri sendiri : akan disisihkan oleh rakan dan guru - akan menambahkan tekanan perasaan seperti melukut di tepi gantang - terganggu tumpuan dalam pelajaran dan akhirnya akan boleh ke sekolah
4. kesan kepada sekolah dan negara: menimbulkan persepsi negatif dalam kalangan pelawat asing seperti guru, ibu bapa dan para pelajar - rekod buruk kepada sekolah/menjejaskan nama baik sekolah sebagai tempat melahirkan modal insan kelas pertama
5. kesan kepada ibu bapa:mengecewakan harapan kedua-dua orang tua - menjatuhkan imej keluarga pada mata masyarakat - disebabkan nila setitik, rosak susu sebelanga
PENUTUP:pelajar perlu mematuhi disiplin di sekolah - pelanggaran disiplin boleh menjejaskan pembelajaran - kecemerlangan dalam pelajaran sebagai penentu kejayaan pelajar pada masa hadapan.

No comments: