Friday, June 13, 2008

PENGETAHUAN DAN KEMAHIRAN BAHASA

Kata Majmuk yang telah mantap:
1. antarabangsa
2. setiausaha
3. beritahu
4. sukarela
5. suruhanjaya
6. bumiputera
7. jawatankuasa
8. tandatangan
9. kakitangan
10. tanggungjawab
11. kerjasama
12. warganegara
13. olahraga
14. pesuruhjaya
15. matahari

No comments: