Friday, June 6, 2008

NOVEL KONSERTO TERAKHIR: PERISTIWA YANG MEMBERI TELADAN

Berdasarkan novel Konserto Terakhir karya Abdullah Hussien, terdapat beberapa peristiwa yang memberi teladan. Antaranya, kesukaran Datuk Johari mencarikan pekerjaan untuk Hilmi kerana berkelulusan rendah. Disebabkan Hilmi hanya berkelulusan darjah empat Sekolah Melayu, tiada majikan yang menerimanya bekerja. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya kelulusan yang tinggi untuk memperoleh pekerjaan yang baik.
Seterusnya, peristiwa tetamu yang datang ke rumah Datuk Johari memuji akan pokok bunga yang hidup subur. Kejadian ini menyebabkan tanggapan negatif Datin Salmah terhadap Hilmi mula berubah. Hal ini menunjukkan bahawa kita perlu bekerja bersungguh-sungguh supaya orang menghargai usaha kita.
Akhir sekali, peristiwa di hospital ketika Hilmi dalam keadaan nazak. Ketika di hospital, Pak Karim menceritakan kepada Datuk Johari bahawa Hilmi anak kandung Datuk Johari. Hal ini menunjukkanbahawa kita jangan melakukan kesilapan ketika muda yang akhirnya kesilapan itu terdedah apabila kita sudah tua.

No comments: