Tuesday, June 17, 2008

DI ANTARA DAN ANTARA: APA PERBEZAANNYA?

Perkataan 'antara' berfungsi sebagai kata sendi nama dan kata arah. Kata sendi nama ialah kata yang digunakan di hadapan frasa nama, menghasilkan frasa sendi nama. Contohnya:

..di sekolah itu

... ke arah selatan

...ke dewan pameran

...ke saat yang terakhir

...kepada pihak polis

...dari kiri

...dari sudut ekonomi

...dari pukul tujuh pagi

...pada papan kenyataan

...untuk kegunaan

...bagi tahun hadapan

...demi kepentingan bersama

...tentang masalah negara

...seperti batu

...bagai pinang dibelah dua

...umpama kilat

No comments: