Thursday, June 12, 2008

BUKIT KEPONG: KEPENTINGAN PERISTIWA YANG DIANGGAP KLIMAKS

Antara peristiwa yang dianggap klimaks dalam novel Bukit Kepong ialah, peristiwa 200 orang pengganas komunis menyerang Balai Polis Bukit Kepong pada subuh 23 Februari 1950. Terdapat 18 orang anggota polis yang berada di balai polis itu, sama ada yang sedang bertugas atau bukan dalam waktu bertugas, turut mengangkat senjata untuk melawan pengganas komunis.
Pertempuran berlarutan hampir empat jam lamanya. Pengganas komunis berusaha untuk menawan balai polis tersebut. Manakala, pasukan polis berusaha bermati-matian mempertahankannya. Pertempuran berakhir dengan kekalahan pada pihak polis. Pengganas komunis berjaya membunuh 23 orang yang terdiri daripada anggota polis dan polis simpanan serta membakar balai polis.
Hakikatnya, pengganas komunis membalas dendam atas kekalahan mereka yang diserang hendap oleh polis ketika merancang untuk menyerang Rumah Pasung Labis. Di sini dapatlah dirumuskan bahawa bahagian klimaks lazimnya segala konflik menemukan penyelesaian. Konflik antara pangganas komunis dengan pasukan polis dianggap selesai kerana mereka telah berjaya membalas dendama. Pada bahagian ini, perasaan ingin tahu pembaca, iaitu siapa yang akan menang telah terjawab.

No comments: