Friday, June 6, 2008

GAYA BAHASA NOVEL BUKIT KEPONG

Terdapat kepelbagaian gaya bahasa dalam novel Bukit Kepong karya Ismail Johari. Antaranya, penggunaan istilah kepolisan misalnya chamber, EPC, jungle squad dan combat. Seterusnya, simpulan bahasa seperti ....melihat keadaan yang cemas itu, dua orang rakan pengganas komunis itu membuka langkah seribu.. Selain itu, gaya bahasa hiperbola iaitu pernyataan yang berlebih-lebihan misalnya, ..isteri muda itu cuba menepis setiap kali hujung laras senjata itu dibenamkan ke dadanya..

No comments: