Monday, June 16, 2008

KATA PEMERI IALAH DAN ADALAH

Kata Pemeri terbahagi kepada dua iaitu ialah dan adalah.Namun, masih terdapat kesalahan penggunaannya yang perlu diperbetul misalnya:
ialah + Kata Nama
adalah + Kata Adjektif /Kata Sendi

SALAH
1. Bola sepak adalah sukan yang elok dipertandingkan.. = ialah
2. Beliau adalah orang yang pertama membiakkan... = ialah
3. Kaum wanita adalah elemen... = ialah
4. Anak adalah anugerah Allah... = ialah
5. Matlamat NURY adalah pembinaan masyarakat cemerlang = ialah
6. Masalah yang kita hadapi adalah kekurangan beras. = ialah
7. Perkara ini adalah masalah yang tidak mudah diatasi. = ialah
Penggunaan adalah hanya boleh diikuti oleh kata sendi nama seperti untuk, pada, dalam, daripada, dengan dsb. Manakala, kata ialah pula hanya digunakan di hadapan perkataan atau rangkai kata yang berupa kata nama atau frasa nama, yakni yang menyatakan nama sesuatu benda, keadaan, pekerjaan, konsep dsb seperti sukan, orang yang pertama, elemen, Allah, pembinaan, kekurangan beras dan masalah.

No comments: