Saturday, June 7, 2008

NOVEL KONSERTO TERAKHIR: TIGA TEKNIK PENCERITAAN

Terdapat pelbagai teknik penceritaan yang digunakan oleh Abdullah Hussien dalam novel Konserto Terakhir. Antaranya teknik imbas kembali. Contohnya pengarang memaparkan peristiwa ketika Datuk Johari teringat akan kehidupannya semasa di kampung dahulu.
Seterusnya, teknik imbas muka dapat dilihat ketika Encik Bakar menjangkakan Hilmi akan menjadi seorang pemuzik yang terkenal suatu hari kelak.
Akhir sekali, teknik monolog dapat dibuktikan ketika Hilmi berasa sunyi dan tidak mempunyai teman untuk berbicara lalu dia bermonolog dengan mencurahkan segala-galanya kepada bunga-bunga yang seakan-akan faham perasaannya.