Sunday, June 8, 2008

PERBANDINGAN PERSOALAN KERAJINAN MENUNTUT ILMU DAN KETABAHAN MENEMPUH CABARAN DALAM NOVEL MENITI KACA DAN PANAS SALJU

Terdapat persoalan kerajinan menuntut ilmu dalam kedua-dua novel tersebut. Misalnya dalam novel Meniti Kaca, persoalan kerajinan menuntut ilmu dapat dibuktikan melalui watak Nazar yang rajin belajar bersama-sama rakannya itu Ah Seong dan Zainab. Manakala, persoalan kerajinan menuntut ilmu dalam novel Panas Salju dapat dibuktikan melalui watak Zulkifli yang rajin menyambung pelajarannya sehingga ke peringkat PdD. Begitu juga dengan Nadhirah yang rajin belajar walaupun sedang sakit. Malah, watak Mulyadi juga memaparkan sikap seorang yang rajin belajar sehingga ke luar negara.
Persoalan ketabahan dalam menempuh cabaran pula, dapat dilihat dalam novel Meniti Kaca melalui watak Nazar yang tabah menghadapi dugaan hidup apabila ibunya Mahyun menghidap penyakit nanar. Malah Pak Sahar pula tabah menempuh dugaan hidup kerana kematian isterinya dan sering pula sakit. Manakala, persoalan ketabahan dalam menempuh cabaran dalam novel Panas Salju dapat dibuktikan melalaui watak Nadhirah yang tabah menempuh cabaran hidup walaupun menghidap penyakit rosak hati dan hempedu. Dia tetap meneruskan persekolahan sehingga berjaya. Begitu juga dengan watak Zulkifli, merupakan seorang ayah yang tabah menghadapi dugaan dan berusaha untuk mencari wang bagi menampung kos pembiayaan rawatan pembedahan anaknya Nadhirah.

No comments: