Friday, June 13, 2008

ANALISIS KARANGAN PMR TAHUN 1996 -2007

KARANGAN PENDAPAT/FAKTA:
2001 : Cara-cara memanfaat teknologi maklumat
2002: Langkah-langkah untuk menjadikan rumah sukan berjaya menjadi johan dalam temasya sukan tahunan
2002: Usaha-usaha yang perlu diambil untuk mempopularkan permainan tradisional
2003: peranan ibu bapa mendidik anak-anak
2004: Faedah-faedah amalan menabung
2005: Kebaikan pameran makan buah-buahan tempatan
2006: faedah program Kecemerlangan PMR
2007: langkah-langkah untuk mengatasi kelemahan suatu perkhemahan unit beruniform
KARANGAN PERBINCANGAN:
1996: menghormati warga tua
1998: Faktor-faktor meningkatkan kemalangan jalan raya
2001: Faktor-faktor yang menyebabkan penghijrahan pendatang asing ke Malaysia
2002: Tanggungjawab pihak berkuasa terhadap pemuliharaan alam sekitar
2006: Perkembangan Teknoligi Maklumat dan Komunikasi (ICT)
2007: Keluarga memainkan peranan yang penting dalam membentuk keperibadian mulia anak-anak
2007: Sistem pengangkutan yang baik membantu pembangunan negara

No comments: