Friday, November 12, 2010

SOALAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN BM 1 SPM 2010: karangan respons terbuka

ANALISIS PERBANDINGAN TEMA SOALAN DALAM PEPERIKSAAN PERCUBAAN
BAHASA MELAYU SPM 2010
ANTARA NEGERI/DAERAH/ZON/SEKOLAH DLL.

KERTAS 1 - KARANGAN RESPONS TERBUKA (B)
BIL
NEGERI/ DAERAH/ ZON/ SEKOLAH/ DLL TEMA SOALAN (A)

No. 1 (Dimensi Individu)

No. 2 (Dimensi keluarga)

No. 3 (Dimensi negara)

No. 4 (Dimensi antarabangsa)

No. 5 (Dimensi Komsas/Sastera)

1 Johor

1. Disiplin asas kejayaan
2. Memupuk tabiat suka membaca
3. Lumba haram
4. Penyakit berbahaya
5.PB: Genggam bara api biar sampai jadi arang.


2 Kedah

1. Gejala remaja suka berhibur
2. Penderaan kanak-kanak
3. Prasarana berkualiti memacu pelancongan
4. Perdagangan manusia
5. Cerpen - Pantun kiasan

3 Kelantan

1. Masalah disiplin pelajar
2. Bakat dalam bidang sukan
3. Industri kecil dan sederhana (IKS)
4. Pembangunan ICT di negara sedang membangun
5. PB: Bukit sama didaki, lurah sama dituruni.


4 Melaka

1. Cabaran selepas tamat alam persekolahan
2. Peranan ibu bapa melahirkan modal insan berkualiti
3. Usaha kerajaan bantu OKU
4. Konflik antara negara
5. Kepentingan puisi tradisional dalam kalangan masyarakat


5 MRSM

1. Budaya disiplin unggul di sekolah .
2. Punca dan langkah mengatasi masalah kanak-kanak dan remaja hilang
3. Kepentingan industri makanan halal
4. Kemelesetan ekonomi dunia
5. PB: Serumpun bagai serai, selubang bagai tebu.


6 Negeri Sembilan

1. Semangat patriotik
2. Keprihatinan dan kasih sayang ibu bapa menentukan kejayaan anak-anak
3. Penganiayaan kanak-kanak
4. Kepentingan perpaduan rakyat jana ekonomi negara
5. Cerpen pengorbanan guru


7. Pahang

1. Disiplin diri kepada pelajar
2. Keluarga yang sihat
3. Industri kraftangan
4. Penularan wabak penyakit berjangkit
5. Aspek menarik sebuah novel


8. Perak

1. Peranan remaja berwawasan capai konsep 1Malaysia

2.Usaha ibu bapa untuk menggalakkan anak membaca karya ilmiah

3. Kepentingan melancong dalam negara

4. Kerjasama antara negara serantau bagi hadapi bencara alam.

5. Ciri-ciri istimewa cerpen yang dibaca dalam akhbar.


9. Perlis

1. Persediaan awal untuk kerja yang mencabar dan berisiko Peranan keluarga -
2. amalan gaya hidup sihat
3. Usaha tangani gejala penderaan kanak-kanak
4. Penerokaan angka lepas Pantun,
5. gurindam,syair, seloka - warisan budaya dengan pelbagai nilai.


10. Pulau Pinang

1. Usaha tangani masalah ponteng sekolah
2. Kebaikan mengumpulkan ahli keluarga pada hari perayaan
3. Strategi meningkatkan kualiti pengangkutan awam
4. Faedah penggunaan bioteknologi dalam pelbagai aspek kehidupan manusia
5. Langkah menggalakkan remaja membaca karya cerpen dan novel


11. Sabah

1. Faedah bekerja sendiri
2. Peranan keluarga melahirkan anak-anak yang cemerlang.
3. Langkah menangani penyakit berbahaya
5. Pelbagai kesan penguasaan teknologi maklumat kepada masyarakat sejagat.
5. Usaha-usaha memastikan puisi tradisonal tidak ditelan zaman.


12. Sarawak .

1Perkara-perkara yang perlu dilakukan agar tidak mengalami masalah selepas tamat persekolahan
2. Ibu bapa hari ini cenderung menghantar anak ke kelas tuisyen untuk peningkatan prestasi akademik
3. Keistimewaan yang terdapat di kampung & cadangan untuk meningkatkan kemudahan yang sedia ada
4. Usaha-usaha negara di dunia untuk mengatasi masalah kemelesetan ekonomi
5. Cerpen bertemakan pengorbanan.


13. Selangor

1. DE Punca-punca dan kesan-kesan pengambilan makanan ringan kepada remaja
2. Peranan ibu bapa memastikan anak-anak mengamalkan nilai kebersihan dalam kehidupan
3. "Usaha-usaha meningkatkan pengetahuan ICT dalam kalangan rakyat"
4. Kerjasama Malaysia dengan negara serantau untuk meningkatkan taraf hidup rakyat masing-masing
5. Huraikan kepentingan perpaduan dalam kehidupan masyarakat majmuk berdasarkan petikan "Syair Jong Pecah"


14. Terengganu

1. Peranan yang dapat disumbangkan untuk membantu pihak sekolah dalam menangani salah laku disiplin murid-murid .
2. Sebab-sebab perhatian ibu bapa semakin kurang apabila anak-anak sudah remaja
3.Faktor-faktor berlakunya kejadian tanah runtuh dan kesan-kesannya.
4. Keperluan masyarakat dunia memanfaatkan teknologi maklumat dan komunikasi.
5. Cerpen berdasarkan peribahasa "Hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih"


15. WPKL

1. Kebijaksanaan remaja mengatasi dan menguruskan tekanan
2. Kepentingan amalan menabung kepada sesebuah keluarga
3. "Keselamatan di jalan raya tanggungjawab bersama"
4. Kepentingan hubungan serantau antara Malaysia dengan negara-negara lain.
5. Cara amalan berdasarkan pantun dapat menjamin keharmonian hidup


16. SBP/ Kluster

1. Peranan untuk merealisasikan konsep Satu Malaysia yang menjadi teras keharmonian hubungan masyarakat pelbagai bangsa di negara ini
2. Punca budaya budi bahasa masyarakat semakin merosot
3. Kesedaran dan komitmen masyarakat dalam usaha mengurangkan kadar jenayah yang semakin meningkat khususnya dalam kalangan remaja
4. Cara-cara untuk mengawal penularan penyakit yang berbahaya secara global
5. Cerpen berdasarkan peribahasa "di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung"

No comments: