Sunday, July 20, 2008

KURSUS PTK3 DG44 DI HOTEL SERI MALAYSIA, MELAKA

Soalan tugasan yang diberikan mesti siap sebelum 1 Ogos 2008 ini, memandangkan tarikh kursus pada 2 - 8 0gos 2008. Soalan yang perlu dijawab ialah bagaimanakah nilai utama dalam etika kerja iaitu amanah, bijaksana, bersyukur, penyayang dan dedikasi diamalkan bagi menjadikan pengajaran dan pembelajaran berkesan. Kepada anak didik kesayanganku, sepanjang seminggu bebas merdeka di sekolah tanpa subjek Bahasa Melayu bukanlah bermakna anda tidak perlu belajar. Buatlah akses kendiri agar tidak sia-sia masa yang ada.

No comments: