Wednesday, July 2, 2008

KARANGAN PERBINCANGAN: GENGSTERISME

Kegiatan gengsterisme semakin berleluasa di negara kita. Huraikan cara-cara untuk menangani kegiatan ini.

RANGKA KARANGAN:

Strategi:
T=Gejala Gengsterisme
K=Cara/usaha
F=Umum

ISI PENTING:(CARA MENGATASI)
1. Anak-anak harus diberi didikan agama dan moral dari kecil lagi
2. Orang ramai atau masyarakat hendaklah menegur atau mendidik remaja
3. Kerajaan hendaklah mengenakan denda yang berat kepada sesiapa yang terbabit dalam gejala gengsterisme
4. Program yang bermanfaat hendaklah diadakan untuk mengisi masa lapang remaja

(AR) Pada masa ini, gejala gengsterisme yang berlaku di negara kita semakin meningkat. (AR) Gejala gengsterisme seperti kegiatan buli, terlibat dalam kongsi gelap, mencuri, dan merosakkan harta benda awam selalunya dilakukan oleh golongan muda. (AR) Sebagai akibatnya, imej dan suasana sesuatu tempat tercemar. (AA) Oleh itu, usaha-usaha untuk menangani gejala gengsterisme ini harus dilaksanakan.(AJ) Salah satu usaha untuk menangani gejala gengsterisme ialah anak-anak harus diberi didikan agama dan moral dari kecil lagi. (AH) Hal ini demikian kerana didikan agama dan moral mengajar mereka tentang nilai-nilai murni yang perlu diamalkan dalam kehidupan. (AC) Sebagai contohnya, semua agama mengajar penganutnya supaya tidak melakukan keganasan atau perbuatan membuli. (AP) Apabila mempunyai pendidikan moral dan agama yang teguh, seseorang itu tidak akan terdorong untuk terlibat dalam kegiatan gengsterisme......sila sambung.....

No comments: