Sunday, October 10, 2010

KEPENTINGAN HUTAN :

1. Habitat flora dan fauna
2. Mengimbangi suhu bumi
3. Kawasan tadahan air
4. Ekopelancongan
5. Sumber bahan mentah perubatan tradisional
6. Asas industri hiliran seperti perabot
7. Medan penyelidikan oleh saintis
8. Sumber makanan orang asli
9. Sumber ekonomi - aktiviti pembalakan yang dirancang.

PUNCA KEMUSNAHAN HUTAN:

1. Aktiviti pembalakan yang tidak terkawal/ dilakukan secara haram.
2. Bencana alam - kebakaran hutan
3. Membuka kawasan petempatan dan industri
4. Membuka kawasan pertanian seperti ladang.
5. Pembinaan empangan
6. Hakisan ombak - pokok bakau di tepi laut
7. Peperangan


HUTAN KESAN KEMUSNAHAN

1. Perubahan suhu di suatu kawasan.
2. Bencana alam - tanah runtuh, banjir kilat dan sebagainya
3. Kemusnahan habitat flora dan fauna
4. Kehilangan daya tarikan ekopelancongan
5. Kehilangan punca pendapatan dan sumber makanan orang asli
6. Negara kehilangan sumber hasil seperti balak.
7. Industri hiliran akan terjejas.


LANGKAH MENGAWAL KEMUSNAHAN HUTAN

1. Menguatkuasakan undang-undang dengan tegas.
2. Memberi latihan yang berkesan kepada pasukan penguatkuasa.
3. Pendidikan mengenai hutan dalam kurikulum sekolah.
4. Pertubuhan bukan kerajaan, contoh : Sahabat Alam Malaysia
5. Media massa- elektronik dan cetak.
6. Tanam semula hutan secara terancang dan berterusan.
7. Mengehadkan lesen dan kawasan pembalakan.
8. Wujudkan taman negara.

Soalan contoh : Karangan berformat.
1. Anda menerima sepucuk surat daripada sahabat dari luar negara yang meminta diterangkan langkah-langkah proaktif kerajaan Malaysia untuk memulihara hutan.

2. Anda diminta menyampaikan ucapan bersempena hari bumi yang bertemakan,"Hutan Sebagai Warisan Sejagat yang Perlu dipelihara"

3. Anda dipilih sebagai wakil sekolah untuk menyertai pertandingan syarahan di peringat daerah. Tajuk syarahan, "Kepentingan Memelihara Hutan".

4. Anda menyertai satu pertandingan perbahasan ala parlimen sebagai pihak pencadang. Usul yang ditetapkan ialah, "Keperluan Terhadap Pembangunan Menyebabkan Hutan Semakin dimusnahkan".

5. Anda telah menonton satu filem rencana yang memaparkan kesan kemusnahan hutan. Anda ingin mencadangkan idea tertentu kepada penerbit filem tersebut supaya menerbitkan sebuah filem rencana yang memaparkan langkah-langkah berkesan untuk memulihara dan memelihara hutan. Tulis surat kepada penerbit tersebut.

6. Sebagai editor sebuah akhbar arus perdana, anda ingin menulis sebuah rencana yang bertajuk, " Punca-punca Kemusnahan Hutan". Tulis rencana itu selengkapnya.

7. Anda telah mewawancara seorang tokoh dalam bidang perhutanan berkaitan punca dan kesan kemusnahan hutan. Tulis wawancara itu selengkapnya.

Dicatat oleh Cikgu Abd Razak Bin Hassan di 02:40

No comments: