Sunday, October 17, 2010

Huraikan persoalan-persoalan yang terdapat dalam sebuah novel yang anda kaji dengan mengemukakan contoh-contoh yang sesuai [ 7 markah ]

Persoalan yang terdapat dalam novel Bukit Kepong karya Ismail Johari ialah persoalan tentang keberanian menentang pengganas komunis. Hal ini dapat dibuktikan apabila pasukan polis, isteri-isteri anggota polis, dan penduduk kampung Bukit Kepong berani berhadapan berlawan dengan komunis.
Seterusnya persoalan tentang semangat bergotong-royong dalam kalangan anggota polis dan masyarakat. anggota polis di berek polis Muar, Bukit Kepong dan orang-orang kampung Raja saling bekerjasama dalam aktiviti di kampung mereka.

Isi = 4 markah
Bahasa= 3 markah
Jumlah= 7 markah

No comments: