Sunday, October 17, 2010

DUA PERSAMAAN BAGI TEKNIK PLOT DALAM DUA NOVEL

Novel yang saya kaji ialan Bukit Kepong karya Ismail Johari dan Konserto Terakhir karya Abdullah Hussain. Dua persamaan bagi teknik plot dalam kedua-dua novel tersebut dapat dilihat berdasarkan teknik pemerian dan teknik imbas kembali.

Persamaan bagi teknik pemerian bagi novel Bukit Kepong adalah apabila pengarang menggambarkan keadaan kampung halaman Othman Yusuf di Kedah yang kebanyakan penduduknya menoreh getah. Manakala dalam novel Konserto Terakhir, pengarang menggambarkan kampung Hilmi di Kedah yang penduduknya terdiri daripada petani.

Bagi teknik imbas kembali pula, dalam novel Bukit Kepong pengarang menggambarkan Ohman Yusuf teringatkan ibu bapanya semasa dia membantu mereka di kampung.
Manakala dalam Konserto Terakhir, Hilmi teringatkan bapanya yang berpesan agar dia bekerja dengan baik di Kuala Lumpur nanti.

No comments: