Sunday, October 31, 2010

FOKUS SPM 2010: TAJUK PENTING UNTUK SOALAN ANTOLOGI

Sebagai persediaan rapi dan lengkap untuk menjawab Soalan Pemahaman 2b, 2c & 2d, SEMUA TEKS sama ada dalam antologi Anak Laut mahupun Kerusi perlu DIBACA,DIFAHAMI & DIKAJI. Namun calon-calon SPM Nov 2010 disarankan agar memberi PERHATIAN & TUMPUAN yang lebih terhadap teks-teks berikut memandangkan teks -teks ini belum disoal (sejak SPM Nov 2001 hingga SPM Jun 2010):


CERPEN

a. Annyys Sophillea (Anak Laut)

b. Lambaian Malar Hijau (Anak Laut)

PROSA KLASIK

a. Sabor (Kerusi)

SAJAK

a. Jalan-Jalan Raya Kotaku (Anak Laut)

b. Duhai Pentafsir (Kerusi)

c. Di Ruang Gemanya (Kerusi)

PUISI TRADISIONAL

a. Seloka Pak Kaduk (Anak Laut)

b. Pantun Enam Kerat (Kerusi)

c. Syair Kelebihan Ilmu (Kerusi)


Selain itu, teks-teks berikut pada hemat saya, juga perlu diberi PERHATIAN & TUMPUAN:

CERPEN

a. Tragedi (Kerusi) SPM Nov 2001

b. Sebutir Pasir Di Kaki (Kerusi) SPM Jun 2002

c. Aku, Kris & Kristal (Kerusi) SPM Jun 2004

DRAMA

a. Jangan Bunuh Rama-Rama (Kerusi) SPM Jun 2006

b. Kerusi (Kerusi) SPM Jun 2009

PROSA KLASIK

a. Cerita Bayan Tiada Menurut Kata Ibu Bapanya (Anak Laut) SPM Nov 2001, SPM Nov 2005

b. Pertarungan Tuah Dengan Jebat (Anak Laut) SPM Jun 2002, SPM Jun 2007

c. Peminangan Puteri Gunung Ledang (Anak Laut) SPM Nov 2008
PUISI TRADISIONAL
a. Syair Jong Pecah (Kerusi) - syair ini agak panjang dan hanya sebahagian yang pernah dipetik untuk disoal dalam SPM Jun 2002Tiada jaminan mana-mana teks yang disebutkan di atas akan dipilih untuk dijadikan bahan soalan. Namun, apa-apa yang digariskan tadi, sedikit banyak diharapkan dapat membantu pelajar membuat persediaan rapi.

Untuk soalan Novel (4a & 4b) , semua aspek kajian sastera, pemahaman, kemahiran berfikir dan kemahiran mengarang perlu diberi perhatian. Aspek-aspek tersebut perlu dikuasai, difahami dan dihayati oleh calon untuk menghasilkan jawapan yang tepat, lengkap, terperinci dan kemas. Antara perkara yang telah disoal dalam peperiksaan percubaan SPM 2010 negeri baru-baru ini adalah seperti:


•menjelaskan dua peristiwa semangat tolong-menolong dalam masyarakat
•menjelaskan dua contoh nilai tanggungawab•menghuraikan dua nilai berdikari•menjelaskan dua peristiwa tindakan watak utama yang wajar diberi pujian•menghuraikan dua peristiwa yang menimbulkan perasaan tertanya-tanya kepada pembaca•menjelaskan dua peristiwa yang menyentuh perasaan pembaca•menjelaskan dua persoalan yang berkait dengan kepimpinan•menjelaskan dua peristiwa yang menunjukkan nilai keberanian•menghuraikan cara watak utama menimbulkan kesedaran dalam kalangan pembaca•menghuraikan bentuk kepincangan masyarakat dalam novel•menjelaskan pengorbanan yang telah dilakukan oleh satu watak ( 2 novel )•menghuraikan perbezaan latar masyarakat ( 2 novel )•menghuraikan satu peristiwa yang menunjukkan usaha watak-watak saling membantu dalam menyelesaikan masalah (2 novel)•menghuraikan satu perwatakan watak sampingan yang mempunyai kaitan rapat dengan watak utama ( 2 novel)•menjelaskan dua pengajaran ( 2 novel )•menghuraikan satu peristiwa kebijaksanaan watak utama menyelesaikan masalah ( 2 novel )•membandingkan perwatakan satu watak sampingan ( 2 novel )•menjelaskan perselisihan pendapat yang terdapat antara watak
ALLAH YANG MAHA MENGETAHUI !
SEGALANYA MUNGKIN !

SESUATU YANG PASTI , YANG PERLU DILAKUKAN OLEH PARA CALON ADALAH UNTUK MENUNJUKKAN KESUNGGUHAN DALAM MENTELAAH , MELAKUKAN ULANG KAJI & LATIHAN DAN MEMBUAT FOKUS & PENEKANAN TOPIK.

ALLAH BERSAMA DENGAN KITA !
ALLAH YANG MAHA MENENTUKAN!
(c)shuhaimi
Dicatat oleh Cikgu Shuhaimi di 10:28:00

No comments: