Monday, July 27, 2009

UJIAN PENILAIAN 2, TINGKATAN 5 SMKHK

Huraikan pendapat anda tentang langkah-langkah untuk memajukan industri desa di negara ini.
Panjang huraian anda hendaklah antara 200 hingga 250 patah perkataan.


ayat pendahuluan:
- awalnya diusahakan secara kecil-kecilan
- pelbagai reka bentuk menarik dan bermutu
- kain batik, songket, tembikar dll
- mendapat pasaran yang meluas
- menjadi khazanah warisan bangsa yang "tak lapuk dek hujan, dan tak lekang dek panas"

isi-isi penting
a. pengusaha ada prinsip untuk berjaya dan berjiwa besar
- memandang bidang ini ada potensi untuk maju
- memberikan bantuan modal dan pemasaran
- bat loncatan untuk memasarkan barangan ke peringkat antarabangsa

b. pihak kerajaan dan swasta memberikan bantuan dan sokongan
- menjamin pengusaha dapat terus beroperasi dan bersaing
- memberikan bantuan modal dan pemasaran
- memberikan motivasi kepada pengusaha

c. pengusaha melakukan pnyelidikan dan menghasilkan produk baharu
- cita rasa pengguna sentiasa berubah. inginkan sesuatu yang baharu mengikut peredaran zaman
- kajian berterusan dilakukan. membuat tinjauan dan mendapatkan idea daripada negara-negara maju dalam industri ini
- produk dapat kekal dalam pasaran

penutup:
- perlu dimajukan oleh pengusaha itu sendiri
- hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih
- menjadi industri yang dapat bersaing di peringkat antarabangsa

No comments: