Thursday, September 8, 2016

UBAH SUAI KATA KUNCI TERSEBUT MENJADI PERSOALAN, NILAI DAN PENGAJARAN DAN CARI PERISTIWA BERDASARKAN NOVEL YANG ANDA KAJI

1.    PERSOALAN

1.            Persoalan kasih sayang
1.1 persoalan tentang kasih sayang kepada sahabat
1.2 persoalan tentang kasih sayang kepada anak
1.3 persoalan tentang kasih sayang kepada keluarga

2.         Persoalan kegigihan
                2.1.  persoalan tentang kegigihan dalam perniagaan dan pekerjaan
               2.2    persoalan tentang kegigihan dalam pelajaran
               2.3    persoalan tentang kegigihan dalam mengubati perasaan

3.         Persoalan tanggungjawab
            3.1       persoalan tanggungjawab sesama manusia
            3.2       persoalan tanggungjawab terhadap kerjaya
            3.3       persoalan tanggungjawab terhadap ahli keluaraga
4.         Persoalan tentang keberanian mengakui kesalahan
5.         Persoalan tentang keredaan menerima takdir Tuhan
6.         Persoalan tentang keberanian menerima kenyataan
7.         Persoalan tentang ketekunanan dalam melaksanakan tugas
8.         Persoalan tentang kepatuhan terhadap arahan ketua
9.         Persoalan tentang konflik keluarga

NILAI
1.    Nilai kasih sayang
1.1         Nilai kasih sayang kepada ibu
1.2         Nilai kasih sayang kepada isteri
1.3         Nilai kasih sayang kepada sahabat

2.    Nilai kegigihan
2.1         Nilai kegigihan membantu menyelesaikan masalah
2.2         Nilai kegigihan dalam perniagaan dan pekerjaan
2.3         Nilai kegigihan dalam pelajaran

3.    Nilai menjaga maruah
3.1         Nilai menjaga maruah diri
3.2         Nilai menjaga maruah keluarga
3.3         Nilai menjaga maruah wanita

4.    Nilai tanggungjawab
4.1         Nilai tanggungjawab kepada diri sendiri
4.2         Nilai tanggungjawab membantu sesame manusia
4.3         Nilai tanggungjawab terhadap kerjaya

5.    Nilai keberanian
5.1         Nilai keberanian mengakui kesalahan
5.2         Nilai keberanian menerima kenyataan

6.    Nilai ketekunan
6.1       Nilai ketekunan dalam melaksanakan tugas

No comments: