Sunday, August 23, 2009

BERPPUASA TERAPI JIWA SEBENARNYA

Puasa merupakan ubat bagi penyakit mental dan spritual, dapat menstabilkan pemikiran dan perasaan. Malah dapat mencapai ketenangan rohani sehingga pelbagai kaedah dilakukan oleh pelbagai agama untuk berpuasa dengan cara tersendiri.Namun, Islam satu-satu agama yang benar, lurus lagi diredai ALLAH swt menetapkan bahawa PUASA MENJAUHKAN DIRI DARIPADA API NERAKA.Sebagaimana nabi Muhammad saw ada berpesan bahawa, tiada seorang pun tahu di manakah dia akan ditempatkan di akhirat nanti. Tetapi bagi yang berpuasa dijanjikan ALLAH SWT untuk diri mereka terhindar daripada bahang kepanasan api neraka.

"Tidaklah seseorang mengerjakan puasa kerana ALLAH swt, melainkan ALLAH swt menjauhkan dirinya daripada neraka sejauh perjalanan tujuh puluh tahun kerana puasanya yang sehari itu." (Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim)

No comments: