Monday, August 10, 2009

Bahagian A(Masa yang dicadangkan: 45 minit)
[30 markah]

Huraikan pendapat anda tentang pencemaran bahasa Melayu. Panjang huraian anda hendaklah antara 200 hingga 250 patah perkataan.

Pendahuluan:

Pencemaran bahasa Melayu semakin ketara – scenario pencemaran bahasa Melayu melalui penggunaan ‘bahasa rojak’ dan ‘lagu rojak’

Isi-isi penting:
1. Punca pencemaran bahasa Melayu – tiada kesedaran dan rasa tanggungjawab dalam diri masyarakat tentang kepentingan memartabatkan bahasa kebangsaan
2. Kesan gejala ‘bahasa rojak’ dan ‘lagu rojak’ kepada penggunaan bahasa kebangsaan – bahasa Melayu akan dipandang rendah oleh bangsa lain.
3. Usaha mengatasi pencemaran bahasa Melayu perlu diberikan perhatian oleh pihak berwajib – agar pencemaran bahasa yang berlaku dapat dikawal.

Penutup:
Langkah memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan perlu dipandang serius – “Bahasa Jiwa Bangsa” perlu dihayati oleh rakyat Malaysia.

1 comment:

cikgu eja said...

terima kasih pn azza. blog pn azza nie banyak menolong saya untuk mengajar BM. sebab saya bukan opsyen BM. Sekolah saya kurang cikgu BM. Opsyen saya IT n Math. Tapi dengan blog pn azza ia dapat menolong sedikit sebanyak saya.