Monday, April 6, 2009

KATA ADJEKTIF

Terdapat 9 jenis kata adjektif iaitu:
1. kata adjektif waktu menerangkan konsep masa dengan unsur penerang . contohnya, lewat, awal, suntuk, silam, lama
2. kata adjektif warna menerangkan warna sebagai unsur keterangannya. contohnya, hijau, merah, kuning, coklat.
3. kata adjektif sifatan menerangkan sifat sesuatu perkara. contohnya, takut, kasar, berani, gopoh
4. kata adjektif ukuran menerangkan ukuran sebagai unsur keterangannya. contohnya, pendek, tebal, rendah, besar.
5. kata adjektif bentuk menerangkan rupa bentuk sebagai unsur keterangannya. contohnya, bulat, lonjong, kempis, buncit.
6. kata adjektif jarak menerangkan konsep ruang di antara dua perkara sebagai penerang. contohnya dekat, jauh.
7. kata adjektif cara menerangkan keadaan kelakuan sebagai penerang kata nama. contohnya selalu, lincah, perlahan, jelas.
8. kata adjektif pancaindera menerangkan konsep deria sebagai penerang kata nama. contohnya manis, masam kelat, payau
9. kata adjektif perasaan menerangkan perasaan sebagai unsur keterangannya. contohnya suka, kasih, sayang, gembira.
Kata adjektif terbahagi kepada 4 bentuk:
1. Kata adjektif asal. contohnya
- baik
- aktif
- cerdas
- rajin
- kedekut
2. Kata adjektif terbitan . contohnya
- terasing
- termasyhur
- terendah
- sebesar
- sepandai
- setinggi
3. Kata adjektif ganda. contohnya
- ganda penuh: baik-baik, hitam-hitam
- ganda separa : besar-besaran, kecil-kecilan
- ganda berentak: kacau-bilau, kusut masai
4. Kata adjektif majmuk. contohnya
- merah jambu
- hijau daun
- panjang tangan
- rabun ayam
Peringatan:
1. Kata adjektif terbitan berimbuhan apitan "ke...an" membawa makna, bersifat seperti yang tersebut pada kata dasar.
Contoh kesalahan:
Perangainya yang seperti keanak-anakan itu membimbangkan hati ibunya.(salah)
2. Kata adjektif terbitan berawalan teR- tidak perlu diikuti oleh perkataan sekali. contohnya terbesar sekali, terpandai sekali.
Contoh kesalahan:
Buku yang tertebal sekali itu berkulit hitam.(salah)
3. Kata adjektif yang menggunakan perkataan paling tidak perlu diikuti oleh sekali kerana teR- , paling dan sekali masing-masing sudah membawa darjah penghabisan. Contohnya, terbesar sekali, paling tinggi sekali(salah)
Contoh kesalahan:
Nama murid yang paling tertinggi itu ialah Zarina.
4. Imbuhan awalan teR- boleh dicampurkan dengan kata penguat bebas amat dan sangat serta diikuti oleh kata adjektif. contohnya, teramat bijak, tersangat mahal.
5. Kata adjektif ganda sudah membawa makna jamak dan tidak perlu digabungkan dengan kata yang menunjukkan makna jamak juga.
Contoh kesalahan:
Makanan di atas meja bulat itu semuanya pedas-pedas.(salah)

No comments: