Friday, November 14, 2008

Latar masa yang dapat dikaitkan dengan pristiwa penting dalam novel Bukit Kepong

1. Tahun 1948 (1m) - keadaan Tanah Melayu selepas perang. Inggeris datang semula dan terpaksa berdepan dengan golongan nasionalis Melayu yang mula menuntut kemerdekaan dan golongan pengganas komunis daripada PKM yang diharamkan. (2 m)
2. Tahun 1948 (1m) - Inggeris mengisytiharkan darurat di seluruh negara, Di kawasan-kawasan tertentu, perintah berkurung dikenakan dari jam 6 petang hingga jam 6 pagi. (2m)
3. 12 Ogos 1948 (1m) - Othman sampai ke Kuala Lumpur untuk menjalani latihan di depot polis selama enam bulan. Tamat latihan, Othman dihantar bertugas di Pagoh, Muar Johor ;selepas melangsungkan perkahwinan dengan Limah .(2 m)
4. Pertengahan tahun 1948 (1m) - pentadbiran polis Muar menempatkan enam anggota polis di rumah pasung sementara di Bukit Kepong. (2m)
5. Januari 1949(1m) - perkhidmatan polis di Bukit Kepong ditarik balik. (2m)
6. Jun 1949 (1m) - gerombolan pengganas komunis datang ke Bukit Kepong untuk menyebarkan dakyah dan mengibarkan bendera komunis. (2m)

Rujukan: Soalan Percubaan BM 2 SPM 2008 Sekolah Berasrama Penuh, Perak, Johor, Daerah Petaling Perdana, Negeri Sembilan dan Kelang

No comments: