Monday, December 19, 2011

SPM 2011: Perwatakan watak utama dalam Renyah

Watak utama yang terdapat dalam novel Renyah, karya Gunawan Mahmood ialah Datuk Dolhi. Perwatakan beliau yang pertama adalah penyayang. [ 1 mkh ] Buktinya, beliau menyayangi semua anaknya walaupun mereka sering kali memberi masalah kepada beliau. [ 1 mkh ]Beliau juga merupakan seorang yang berani membuat keputusan .[ 1 mkh ] Buktinya, beliau berani melantik anaknya Mastura untuk menggantikan tempatnya dalam syarikat beliau. [ 1 mkh]

Isi : 4 markah
bahasa: 3 markah
Jumlah: 7 markah

No comments: