Monday, December 19, 2011

SPM 2011: Perwatakan watak utama dalam Papa

Novel yang saya pelajari ialah Papa...)akhirnya kau tewas jua!) hasil karya Deana Yusof. Watak utama yang terdapat dalam novel tersebut ialah Intan Julia ataupun dikenal sebagai Ju. Perwatakan Intan Julia ialah dia seorang yang sensitif. Buktinya, Intan Julia terasa hati apabila papanya, Jeffri menentang hubungannya dengan Rasylan lantaran perbezaan latar belakang.

Selain itu, Intan Julia juga seorang yang tekun menimba ilmu. Buktinya, dia berhempas pulas belajar untuk mendapatkan keputusan SPM yang cemerlang agar dapat melanjutkan pelajaran di Universiti Islam Antarabangsa (UIA)

Isi : 4 markah
Bahasa: 3 markah
Jumlah: 7 markah

No comments: