Monday, December 19, 2011

SPM 2011: Persoalan dalan novel Renyah

Nvel yang telah saya pelajari ialah Renyah karya Gunawan Mahmood. Antara persoalan yang terdapat dalam novel tersebutalah persoalan tentangperasaan bangga dengan barangan buatan tempatan. Buktinya, Datuk Dolhi berbangga dengan barangan tempatan apabila beliau mengenakan baji batik Malaysia dan memandu kereta Saga Limousin sewaktu menghadiri pertunjukan fesyen busana muslimah di Hotel Merlin.

selain itu, terdapat juga persoalan tentang pentingnya fahaman agama dalam diri. Buktinya, Mukhlis yang terjebak dengan ajaran songsang akibat ceteknya kefahaman tentang ajaran agama.

Isi : 6 markah
Bahasa: 2 markah
Jumlah: 8 markah

No comments: