Wednesday, March 11, 2009

PENANDA WACANA DALAM KARANGAN

PENANDA WACANA UNTUK MEMULAKAN AYAT PENDAHULUAN KARANGAN

1. Sedasawarsa ini sering meniti dari bibir ke bibir umat manusia di segenap empat penjuru dunia ini tentang......
2. Era pascaperindustrian dan pascaglobalisasi yang serba mencabar akal dan minda kita telah...
3. Sudah terang lagi bersuluh, semakin hari kita semakin menghampiri ambang 2020. Keadaan ini menandakan titik permulaan pelbagai cabaran dan rintangan yang bakal menghambat..
4. Dasawarsa ini, sama ada kita sedar atau tidak lantaran terlalu dihidangkan dengan pembangunan negara yang semakin gah di persada dunia. namun di sebalik itu, kita acapkali tersentak oleh pelbagai permasalahan sosial yang beronak yang dicetuskan oleh rakyat kita sendiri.
5. Dalam dunia yang dilingkari kemajuan sains dan teknologi ini...
6. Sejak dua dan tiga tahun kebelakangan ini memang kita dapat menyaksikan...

PENANDA WACANA UNTUK AYAT TERAKHIR PENDAHULUAN KARANGAN


1. Oleh itu, kebaikan dan keburukan yang mewarnai fokus perbincangan akan dihuraikan dengan terperinci demi kebaikan bersama.
2. Sebagai memperkukuh lagi pernyataan tersebut, punca-punca yang menunjang masalah ini perlu diperincikan demi kebaikan bersama.
3. Usaha pasti akan membuahkan hasil kalau pelbagai langkah yang efektif dan drastik dilakukan segera untuk mengatasi masalah yang sudah bersarang lama di negara kita ini.
4. Setelah meneliti dan mengkaji sehingga ke akar umbi, saya bersetuju dengan pendapat yang menyatakan......
5. Tiada penyakit yang tiada penawarnya, maka langkah-langkah yang konkrit, sistematik dan pragmatik harus dijalankan secara berterusan agar masalah ini boleh dibasmi hingga ke akar umbi.


PENANDA WACANA UNTUK AYAT PERTAMA SETIAP PERENGGAN

1. Kita dapat menyaksikan betapa...
2. Kita seharusnya berterima kasih kepada pihak kerajaan kerana...
3. Lazimnya, dalam keadaan...
4. Namun demikian, suatu hakikat yang tidak boleh dikesampingkan ialah...
5. Pada hemat saya...
6. Pada pandangan saya...
7. Pada realitinya, memang tidak dapat dinafikan bahawa...
8. Sebagaimana yang kita ketahui...
9. Sebagaimana yang kita maklumi...
10. Sejak awal lagi...
11. Sejak kebelakangan ini...
12. Selain itu, pada masa ini juga...
13. Seperti yang telah dinyatakan...
14. Umum mengetahui bahawa...
15. Lanjutan daripada huraian yang telah dinyatakan di atas...PENANDA WACANA UNTUK AYAT 2 DAN SETERUSNYA DALAM KARANGAN


1. Bagi sesetengah orang...
2. Begitu juga dengan ...
3. Bertitik tolak daripada itu...
4. Bukan itu sahaja...
5. Dalam hal ini ...
6. Dalam konteks ini ...
7. Dalam zaman yang serba canggih ini ...
8. Daripada realiti ini dapat kita katakan bahawa ...
9. Dengan adanya ...
10. Dengan berbuat demikian ...
11. Dengan perkataan lain ...
12. Disebabkan hal itu ...
13. Desebabkan keistimewaan inilah kita ...
14. Hal ini berlaku disebabkan ...
15. hal ini penting dalam...
16. Hal ini serupa dengan ...
17. Hal yang serupa berlaku apabila ...
18. Hal ini disebabkan
19. Ini membuktikan bahawa ...
20. Ini menggambarkan bahawa ...
21. Ini secara tidak langsung akan
22. Ini semua meninggalkan kesan kerana
23. Ini tentu sekali membuatkan ...
24. Jadi kita perlu ...
25. Jadi kita hendaklah ...
26. Keadaan ini tentunya ...
27. Lantaran itu sehingga kini ...
28. Kesemua ini menyumbang kepada ...
29. Kita mengakui hakikat bahawa ...
30. Kita sering menonton di kaca televisyen ...
31. Kita sering membaca di dada-dada akhbar ...
32. Memandangkan keadaan yang sedemikian ...
33. Namun sejak kebelakangan ini ...
34. Oleh itu, bolehlah dikatakan ...
35. Secara logiknya masa yang ...
36. Sejak awal usia kemerdekaan negara ini lagi, kita ...
37. Keadaan ini seharusnya boleh ...
38. Walaupun demikian, sejak akhir-akhir ini ...
39. Kendatipun demikian, kita masih ...
40. Yang paling nyata ialah ...
41. Yang perlu kita pastikan ialah ...


PENANDA WACANA UNTUK MENYATAKAN STATISTIK


1. Berdasarkan perangkaan terkini yang diperoleh didapati sebanyak ...
2. Bukti yang jelas dan terkini yang berkaitan dengan perkara ini menunjukkan ...
3. Statistik yang sahih lagi tepat telah dikeluarkan oleh Kementerian ... pada tahun ... menunjukkan bahawa sebanyak .....


PENANDA WACANA UNTK MENYATAKAN CONTOH


1. Sebagai contohnya...
2. Bir kita lihat ...
3. Biar kita ambil contoh ...
4. Bagi membuktikan perkara ini, contoh yang boleh diketengahkan ialah ...
5. Sebagai analoginya,
6. Contoh yang ketara yang paling dekat dengan kita ialah ...

PENANDA WACANA UNTUK KESIMPULAN KARANGAN


1. Intiharnya,
2. Sebagai menggulung segala yang telah diperkatakan di atas ...
3. Konklusinya,
4. Dengan ini diharapkan ...
5. Bukan itu sahaja ..
6. Mudah-mudahan perkara ini...
7. Dengan keizinan Tuhan yang maha esa, kita yakin dan percaya bahawa ...
8. Jika semua masyarakat berganding bahu, ibarat ke bukit sama didaki, ke lurah sama dituruni, insyaallah perkara ini akan ...
9. Demi merealisasikan visi kudsi Wawasan 2020, marilah kita bersama-sama ...


KATA-KATA HIKMAT DIGUNAKAN DALAM KARANGAN


1. baik kaya ialah kaya hati, sebaik-baik bekal ialah takwa, seburuk-buruk buta ialah buta hati dan sebesar-besar dosa ialah berdusta.

2. Kecantikan yang abadi terletak pada keelokan adab dan ketinggian ilmu seseorang, bukan terletak pada wajah dan pakaiannya. (Hamka)

3. Orang yang takut menghadapi kesukaran selamanya tidak akan maju. (Horne)

1 comment:

fritze said...

terima kasih unuk pekongsian ni.sgt berguna.